Najdroższe vs najtańsze auto na polskim rynku

Dzieli je kwota ponad 4 mln zł i prze­paść tech­no­lo­giczna. Łączą cztery koła i funk­cja, którą peł­nią w we współ­cze­snym świe­cie. O co cho­dzi? O naj­droż­sze i naj­tań­sze nowe auto na pol­skim rynku. W pew­nych aspek­tach jed­nak to tań­sze wypada lepiej.

Zapraszamy na nasz gościnny wpis w magazynie Lounge, w którym zestawiliśmy najtańsze i najdroższe nowe auto dostępne w Polsce.

Przejdź do pełnej wersji artykułu na LoungeMagazyn.pl

lub czytaj bezpośrednio w magazynie

Hej! A widziałeś już znany i lubiany Instagram PremiumMoto? >>
close-image