Postęp? Jaki postęp?

Audi nie­dawno poko­nało okrą­że­nie toru wyści­go­wego bez udziału kie­rowcy. Nowy Volks­wa­gen Pas­sat potrafi samo­dziel­nie zapar­ko­wać nawet z docze­pioną przy­czepą. Za rogiem cze­kają już na nas reklamy wyświe­tlane w nawi­ga­cji i auta, które będą pro­wa­dzić się same. To nie S.F., to kwe­stia naj­bliż­szych kilku lat!

Przejdź do pełnej wersji wpisu na LoungeMagazyn.pl

lub czytaj bezpośrednio w magazynie

Hej! A widziałeś już znany i lubiany Instagram PremiumMoto? >>
close-image