defensive driving - porady eksperta

Jazda defensywna czyli defensive driving – wprowadzenie

Wspólnie z Akademią Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym rozpoczynamy cykl porad i wskazówek na temat defensive drivingu czyli jazdy defensywnej. Nasz ekspert z akademii Safe2Drive, będzie skrupulatnie i rzeczowo przedstawiał i objaśniał Wam istotne zagadnienia z zakresu defensywnej jazdy samochodem i eco drivingu. Na początek trochę teorii o tym, czym w ogóle jest safe driving.

Co to jest jazda defensywna?

Zacznijmy od definicji jazdy defensywnej czyli defensive (safe) drivingu. Jazda defensywna to sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który posiada i stosuje  wiedzę oraz umiejętności z następujących dziedzin:

  • technika prowadzenia samochodu,
  • podstawowe zagadnienia fizyki związanych z ruchem samochodu,
  • podstawowe zagadnienia dotyczące budowy samochodu,
  • przepisy ruchu drogowego,
  • niepisane zasady kultury jazdy,
  • zjawiska z zakresu psychologii i fizjologii występujące w ruchu drogowym,
  • znajomość własnej mentalności oraz prawidłowa samoocen,
  • trafne przewidywani,
  • rozwinięta wyobraźnia.

Zapobiegnięcie wypadkowi  jest znacznie trudniejsze niż uniknięcie negatywnych  skutków zdarzenia drogowego do którego już doszło

Czym w praktyce jest jazda defensywna?

Jazda defensywna to taki sposób prowadzenia pojazdu, który pozwala na zapobiegnięcie sytuacji, w której mogło by dojść do wypadku drogowego.

Jazda defensywna oznacza występujące łącznie elementy: poprawna technika prowadzenia samochodu, odpowiednia znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, właściwe cechy psychofizyczne, mentalne, prawidłowa samoocena.

Poprzez odpowiednie działanie ( zmniejszenie prędkości, intensywną obserwację, itp.) lub zaniechanie jakiegoś działania ( np. wyprzedzania, zmiany pasa i t.p.) wpływamy pozytywnie  na nasze otoczenie w ruchu drogowym. Jest to  szczególnie ważne i potrzebne w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, mogącej doprowadzić do wypadku. Dzięki takiej defensywnej postawie możemy zapobiec negatywnym zdarzeniom na drodze.

Zapobiegnięcie wypadkowi  jest znacznie trudniejsze niż uniknięcie negatywnych  skutków zdarzenia drogowego do którego już doszło (poprzez odpowiedni manewr obronny).

Jazda defensywna to taki sposób prowadzenia pojazdu, który pozwala na zapobiegnięcie sytuacji grożącej wypadkiem

Kierowca defensywny jest więc tym uczestnikiem ruchu drogowego , który wie jak postępować, aby nie znaleźć się w sytuacji wypadkowej. Podczas prowadzenia pojazdu cechuje go brak agresji, życzliwość wobec innych uczestników ruchu oraz okazywanie im pomocy.

Efektem stosowania zasad jazdy defensywnej jest płynna, przemyślana jazda, wysoki poziom koncentracji, poszanowanie obowiązujących przepisów. Bardzo istotna cecha kierowcy defensywnego to również prawidłowa ocena własnych możliwości i umiejętności.

Stosowanie zasad jazdy defensywnej nie tylko nie wydłuża czasu potrzebnego na osiągnięcie celu podróży lecz często go skraca

Permanentne doskonalenie swoich umiejętności w zakresie defensywnego kierowania samochodem oraz uzupełnianie niezbędnych wiadomości prowadzi do tego, że stajemy się superkierowcą – kierowcą niemal doskonałym.

Jazda defensywna często bywa jednak  błędnie utożsamiana wyłącznie z taktyką jazdy w ruchu miejskim oraz jazdą powolną, mało dynamiczną. Zasady jazdy defensywnej bywają również sprowadzane do zachowania bezpiecznych odległości i obserwacji otoczenia w lusterkach co świadczy o całkowitym braku zrozumienia istoty tego zagadnienia.

W rzeczywistości defensywny sposób prowadzenia pojazdu jest pożądany i korzystny  w każdym miejscu i czasie – zarówno w ruchu miejskim jak i pozamiejskim, na drodze ekspresowej i autostradzie. Defensive driving to zespół działań prowadzących do przebudowy świadomości kierowców tak, aby najważniejszym dla nich  stało się szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Jazda defensywna często bywa błędnie utożsamiana wyłącznie z taktyką jazdy w ruchu miejskim oraz jazdą powolną

Stosowanie zasad jazdy defensywnej nie tylko nie wydłuża czasu potrzebnego na osiągnięcie celu podróży lecz często go skraca. Potrzebę opracowania i propagowania zasad jazdy defensywnej jako reakcję na rosnącą liczbę ofiar w ruchu drogowym już dawno dostrzegły kraje o wysoko rozwiniętej motoryzacji.

Pionierami w dziedzinie safe&defensive drivingu są kraje skandynawskie i Wielka Brytania. Niemcy, Francja i wiele innych krajów Europy również od wielu lat skutecznie wprowadzają szkolenia z tej dziedziny.

 

Andrzej Lubertowicz

Andrzej Lubertowicz – kierowca rajdowy, członek Polskiego Stowarzyszenia Motorowego, były biegły sądowy Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego, założyciel i trener Akademii Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Safe2drive.  Od wielu lat zajmuje się promowaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi poprzez szkolenia z zakresu jazdy defensywnej, ekojazdy i przepisów.

Hej! A widziałeś już znany i lubiany Instagram PremiumMoto? >>
close-image