Nasze obowiązki i uprawnienia podczas kontroli na drodze

W dzisiejszym cyklu naszych porad, ekspert Akademii Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przybliży Wam jak powinniście się zachować podczas policyjnej kontroli drogowej. Dowiecie się co możecie, co powinniście, a czego nie możecie robić, kiedy zostaniecie zatrzymani przez policję. Warto znać swoje prawa i obowiązki w starciu z drogówką. 

Kontrola ruchu drogowego

Nasze obowiązki i uprawnienia podczas kontroli na drodze

Podczas kontroli drogowej dokonywanej przez osobę do tego uprawnioną często nie wiemy jak mamy się zachować. Zaraz po zatrzymaniu naszego  pojazdu otwieramy drzwi i energicznie wysiadamy z niego albo nerwowo sięgamy do naszych kieszeni w celu przygotowania dokumentów do kontroli. Nie zdajemy sobie sprawy, że może to być sygnał zagrożenia dla kontrolującego. Takie  zachowanie jest bowiem niezgodne z przepisami i nieprzewidywalne co do naszych zamiarów. W wielu krajach może skończyć się… w kajdankach na masce samochodu.

Obowiązujące przepisy wyraźnie określają nasze obowiązki jako kierowców podczas kontroli drogowej. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego

§ 16.1. Uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolującego.

2. W przypadku podania przez kontrolującego sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany:  1)   zatrzymać pojazd; 

2)   trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący;

3)   na polecenie kontrolującego:

a)  wyłączyć silnik pojazdu,

b)  włączyć światła awaryjne.

3. Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

Jak widzimy (pkt 3) przepisy określają również zachowanie naszego pasażera  podczas kontroli.

Powinniśmy również wiedzieć kiedy możemy być poproszeni o opuszczenie naszego pojazdu  i wejścia samochodu policyjnego. Te sytuacje są również precyzyjnie określone przepisami. jazda defensywna

§ 4.6. Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:

1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;

2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia;

3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;

4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;

5) przeprowadzenia czynności procesowych. jazda defensywna

Rozporządzenie określa również obowiązki dotyczące  kontrolującego, które warto zapamiętać:

§ 4. 1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:

1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;

2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

2.  Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument. jazda defensywna

Warto również wiedzieć kto może nas kontrolować na drodze, ale o tym w następnym omówieniu.

 

Andrzej Lubertowicz

Andrzej Lubertowicz – kierowca rajdowy, członek Polskiego Stowarzyszenia Motorowego, były biegły sądowy Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego, założyciel i trener Akademii Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Safe2drive.  Od wielu lat zajmuje się promowaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi poprzez szkolenia z zakresu jazdy defensywnej, ekojazdy i przepisów.

Hej! A widziałeś już znany i lubiany Instagram PremiumMoto? >>
close-image